Wie is Hij? Ken je Hem?

Een viertal vrienden zijn met hun verlamde vriend op zoek naar genezing. Maar het is zo druk dat ze niet bij Jezus kunnen komen. Maar ze weten raad. Ze gaan het dak op, maken een gat in het dak en laten hun vriend daar zo doorheen naar beneden zakken. De vriend komt precies voor de voeten van…

Benieuwd hoe het verder gaat?


In de Bijbel kun je het lezen in het evangelie van Marcus hoofdstuk 2 in de verzen 1-12.

Marc. 2:1-12

[1] Toen Hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd het bekend dat Hij weer thuis was. [2] Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en Hij verkondigde hun Gods boodschap. [3] Er werd ook een verlamde naar Hem toe gebracht, die door vier mensen gedragen werd. [4] Omdat ze door de menigte niet bij Jezus konden komen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Hij was. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken. [5] Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’
[6] Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: [7] Hoe durft Hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit! Wie kan zonden vergeven dan God alleen? [8] Jezus wist meteen wat ze dachten en dus zei Hij: ‘Waarom denkt u zoiets? [9] Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” of: “Sta op, pak uw mat en loop”? [10] Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei Hij tegen de verlamde: [11] ‘Ik zeg u, sta op, pak uw mat en ga naar huis.’ [12] Meteen stond hij op, pakte zijn mat en ging weg. Alle mensen zagen het; ze stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze.


Wie is Hij?

Wat zal die verlamde man blij zijn geweest dat hij weer kon lopen. Een heel groot wonder heeft hij ervaren. Het was voor hem ook fijn dat zijn vrienden hebben volgehouden om hem bij Jezus te brengen zodat die hem kon genezen. Het moet al met al een heel heftig moment zijn geweest.
Zelf was hij zich er niet van bewust, maar Jezus zei ook nog tegen hem: je zonden zijn je vergeven.


Ken je Hem?

Jezus laat zich graag kennen, als helper en als vriend om mee om te gaan.
Jezus legt eigenlijk ieder mens de vraag voor: Wil jij naar mij toekomen? Ik wil graag met je omgaan.
Als je dat wilt en het doet, gaat dat gebeuren.


We hopen dat je op die mogelijkheid wilt ingaan en op zoek gaat naar Jezus.
Als je daarbij hulp wilt hebben, willen we je graag behulpzaam zijn.

Misschien heb je vragen en/of opmerkingen?

Je kan ons op zondag ontmoeten in de Adventkerk, Hengelolaan 225, Den Haag

0p deze site vind je informatie over de Adventkerk.