Agenda

 

Op deze pagina leest u onder:

- Spreekrooster de sprekers voor de bijeenkomsten op zondagochtend
- Open Ochtend de datums waarop we de Open Ochtend houden
- Bijbelkring de datums waarop de Bijbelkring wordt gehouden
- Specials de datums waarop we een bijzondere bijeenkomst houden

Voor de Kids en Tieners staan onder:

- Kidsclub de datums van de Kidsclub
- Tieners de datums van het programma voor Tieners & Jeugd