Wie is Hij? Ken je Hem?

Vier vrienden zijn met hun verlamde vriend op zoek naar genezing.
Maar het is zo druk dat ze niet bij Jezus kunnen komen. 
Maar, daar weten ze wat op 
Ze gaan het dak op, maken een gat in het dak en laten hun vriend daar doorheen naar beneden zakken.
De vriend komt precies voor de voeten van Jezus… 

Toen Jezus terugkwam in Kafarnaüm, werd het bekend dat Hij weer thuis was.
Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was.
Hij vertelde hun Gods boodschap.
Er werd ook een verlamde naar Hem toe gebracht, die door vier mensen gedragen werd.
Omdat ze door de menigte niet bij Jezus konden komen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Hij was.
En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken.
Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’
Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf:
Hoe durft Hij dat te zeggen?
Hij slaat godslasterlijke taal uit!
Wie kan zonden vergeven dan God alleen?
Jezus wist meteen wat ze dachten en dus zei Hij: 
‘Waarom denkt u zoiets?
Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: Uw zonden zijn u vergeven of: Sta op, pak uw mat en loop?
Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’
Toen zei Hij tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw mat en ga naar huis.’
Meteen stond hij op, pakte zijn mat en ging weg.
Alle mensen zagen het; ze stonden versteld en loofden God.
‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze.

Marcus 2:1-12

 

Wie is Hij?

Wat zal die verlamde man blij zijn geweest dat hij weer kon lopen.
Een heel groot wonder heeft hij ervaren.
Het was voor hem ook fijn dat zijn vrienden hebben volgehouden om hem bij Jezus te brengen zodat die hem kon genezen.

 

Ken je Hem?

Jezus laat zich graag kennen, als helper en als vriend.
Jezus legt eigenlijk ieder mens de vraag voor: Wil jij naar mij toekomen?
Ik wil graag met je omgaan.
Als je dat wilt en het doet, gaat dat gebeuren.

 

Benieuwd?

Wil je op die mogelijkheid ingaan en op zoek gaan naar Jezus?
Als je daarbij hulp wilt hebben, staan wij voor je klaar.
Je kunt ons op zondag ontmoeten in de Adventkerk, Hengelolaan 225, Den Haag.