Privacy verklaring


De Volle Evangelie Gemeente Den Haag maakt deel uit van het kerkgenootschap Christengemeente Den Haag.

Het privacy beleid van onze gemeente is geheel in overeenstemming met het privacy beleid van Christengemeente Den Haag.

Onderstaande verklaring vindt u ook op de website van de Christengemeente Den Haag.
Ga naar: http://www.christengemeente-denhaag.nl
Of klik hier: Christengemeente Den Haag

De Volle Evangelie Gemeente Den Haag respecteert de privacy van haar leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we administreren en waarom we deze gegevens administreren.

Persoonsgegevens
Wanneer u zich aanmeldt om lid te worden van onze gemeente, dan vragen we u om uw persoonsgegevens via een inschrijfformulier aan ons te verstrekken:

  • naam en voornamen
  • adres, postcode en woonplaats
  • telefoon
  • e-mailadres
  • geboortedatum
  • geslacht
  • burgerlijke staat
  • doopdatum


De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde computer.
Alleen het Bestuur van Christengemeente Den Haag heeft toegang tot deze persoonsgegevens.

Doeleinden
We gebruiken de verzamelde informatie bij de uitvoering van onze activiteiten, om u in kennis te stellen van voorgenomen activiteiten en om u op de hoogte te houden van zaken die betrekking hebben op ons gemeente-zijn.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, dan is het mogelijk dat we die berichten bewaren.
Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde computer.

Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen
Wij bieden u de mogelijkheid tot het inzien, corrigeren of verwijderen van alle persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt.
Stuur in dat geval een bericht naar de ledenadministratie van Christengemeente Den Haag.
Uw verzoek wordt binnen 3 weken beantwoord.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens van leden bewaren we in ieder geval zolang zij lid zijn.
Bij uitschrijving bewaren we de gegevens nog twee jaar voordat we ze opslaan in een historisch archief.

Derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.

Website
Op de website van de Volle Evangelie Gemeente Den Haag gebruiken we foto’s ter illustratie van de activiteiten van onze gemeente.
Foto’s met afbeeldingen van duidelijk herkenbare personen publiceren we uitsluitend met toestemming van de betrokken personen.
Indien u alsnog bezwaar heeft tegen de publicatie, dan zullen we de foto verwijderen.

Voor de sociale en onderlinge contacten staan de NAW-gegevens en de verjaardagen van de leden van Christengemeente Den Haag in een beveiligde omgeving op onze website.
Alleen de leden hebben via een wachtwoord toegang tot deze gegevens.

Cookies
Wij gebruiken cookies om tijdens uw bezoek aan onze website informatie te verzamelen, zoals uw IP-adres, de datum en de tijd van uw bezoek aan de website, maar registreren geen persoonlijke gegevens of zaken die naar u als persoon zijn te herleiden.
De gegevens worden gebruikt voor statistieken om het gebruik van de website – anoniem en als totaalcijfer – te evalueren.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen.
Heeft u vragen over dit privacy beleid, neem dan contact op met de ledenadministratie van:

Christengemeente Den Haag
Adventkerk
Hengelolaan 225
2545 JJ Den Haag
administratie.cdh@planet.nl

 

Privacy beleid Volle Evangelie Gemeente Den Haag (versie 15 mei 2018)