Missie

 

Vertellen, Verbinden en Verspreiden…

Vanuit onze visie op Gods plan met mensen zetten wij ons in voor de bouw van de gemeente van Jezus Christus.

Wij willen als gemeente Hem laten zien in woord en daad…

Ons motief is

- liefde voor God, omdat God ons liefheeft
- liefde voor Jezus, omdat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven
- liefde voor de mens, omdat de mens Gods schepping is.


Vertellen
Wij baseren onze prediking op het evangelie van het Koninkrijk der hemelen.
Het evangelie waarmee Jezus Christus inzicht geeft in de geestelijke wereld.
Verlossing en bevrijding uit de macht van de boze, genezing en herstel van de aangerichte schade, groei en ontwikkeling naar Gods bedoeling.
Jezus Christus heeft door zijn overwinning over zonde, ziekte, duivel en dood de weg geopend voor een geweldige toekomst en voor de vervulling van al Gods beloften.


Verbinden
De Bijbel vergelijkt de gemeente met een lichaam waarvan Christus het Hoofd is.
Alle leden zijn vanuit een persoonlijke relatie met Jezus Christus verbonden met Hem en met elkaar.
Wij geloven dan ook dat wij door Hem mogen uitgroeien tot geestelijke volwassen christenen.
Tegelijkertijd mogen we met elkaar delen wat Jezus Christus in ieder persoonlijk uitwerkt.
Om barmhartigheid te bewijzen vanuit dankbaarheid voor wat de Heer voor ons heeft gedaan en vanuit geloof, dat Hij dat ook voor de ander wil doen…


Verspreiden
Daarnaast willen we graag gehoor geven aan de opdracht van Jezus om anderen te laten zien wat Gods bedoeling is met hun leven door hen in contact te brengen met Jezus, zodat ook zij eeuwig leven hebben in verbondenheid met Jezus Christus, de Zoon van God.