Wie is Hij? Ken je Hem?

Vanuit het stadje Naïn komt een stoet mensen aan. 
Het is een begrafenisstoet.
Een moeder brengt haar enige zoon naar zijn laatste rustplaats. 
Van de andere kant komt ook een stoet mensen aan.
Eén persoon uit die stoet is bewogen over die moeder vanwege haar verdriet en zorgen...

Jezus ging naar de stad Naïn.
Zijn leerlingen gingen met hem mee en ook een grote menigte mensen.
Toen hij de stadspoort naderde, droeg men juist een dode naar buiten.
Het was de enige zoon van een weduwe en een heleboel mensen uit de stad liepen met haar mee.
Toen Jezus haar zag, was hij met haar begaan.
‘Huil maar niet,’ zei hij.
Hij liep naar de draagbaar en raakte die aan.
De dragers hielden stil.
‘Jongen,’ zei hij, ‘ik zeg je: sta op!’
De jongen kwam overeind en begon te spreken en Jezus gaf hem aan zijn moeder terug.

De mensen raakten diep onder de indruk en ze begonnen God te eren:
‘Een groot profeet is onder ons opgestaan; God heeft zich om zijn volk bekommerd.’
Wat Jezus hier gedaan had, werd al gauw bekend in heel het Joodse land en daarbuiten.

Lucas 7:11-17


Wie is Hij?

In dit verhaal komt duidelijk de bewogenheid van Jezus tot uiting.
Die bewogenheid is één van de wezenskenmerken van Jezus en laat zien wie hij is.

Ken je Hem?
Bijzonder aan Jezus is, dat Hij zich laat kennen.
Hij wil graag een persoonlijk contact met je hebben.
Hij met jou en jij met Hem. 


Benieuwd?
Wil je op die mogelijkheid ingaan en op zoek gaan naar Jezus?
Als je daarbij hulp wilt hebben, staan wij voor je klaar.
Je kunt ons op zondag ontmoeten in de Adventkerk, Hengelolaan 225, Den Haag.