Downloaden

 

Op deze pagina vindt u de opnames van de bijeenkomsten op zondagochtend van de laatste maanden.
De opnames zijn MP3-bestanden met een bestandsgrootte van ongeveer 13 MB.

Wilt u een opname van een bijeenkomst verder in het verleden, of een opname over een bepaald onderwerp of over een bepaalde Bijbeltekst, stuur dan een e-mail naar: rita.blijdorp@upcmail.nl
Of klik hier: Infotheek

Audio's:

audio-4.gif   prediking te beluisteren

zang.gif  liederen die tijdens de bijeenkomst gezongen zijn

note.gif   uitgangstekst en (soms) een samenvatting van de prediking

Video's (niet te downloaden):

video-3.gif  video van de prediking

voordienst.gif  video van de Voordienst (zangdienst)

nadienst-3.gif  video van de Nadienst (afsluiting, voorbede, mededelingen)

 

DATUM SPREKER(S) ONDERWERP, TEKST LINKS PODCAST
01-22-2023 Willem van Dienst Gods genade
Efeze 2:1-10
Prediking Zangdienst Note Video Prediking Voordienst Nadienst Zangdienst
15-01-2023 Jakob Janssens Heilig worden in vrede
Jer.29:8-14 (Het Boek)
Prediking Zangdienst Note Video Prediking Voordienst Nadienst
08-01-2023 Roel Koster Toekomstverwachting
Jer.29:11 en 1Joh.5:4
Prediking Zangdienst Note Video Prediking Voordienst Nadienst
01-01-2023 Willem van Dienst Waar God verdwijnt, satan verschijnt
Jer.29:10
Prediking Zangdienst Note Video Prediking Voordienst Nadienst
25-12-2022 Willem en Annet van Dienst Kerstdienst - Anders dan Anders (geen zangdienst of prediking) Prediking Note Video Prediking
18-12-2022 Jakob Janssens In vertrouwen op weg
Hebr.11:8-16
Prediking Zangdienst Note Video Prediking
11-12-2022 Jaap Visser Doopdienst
Ef.2: 1-10
Prediking Zangdienst Note Video Prediking
04-12-2022 Roel Koster Wat bezielt je?
Mattheüs 22:37 (HSV)
Prediking Zangdienst Note Video Prediking
27-11-2022 Jakob Janssens Muur, poorten en torens
Nehemia 1:1-4, Nehemia 2:15, Nehemia 2:18-20
Prediking Zangdienst Note Video Prediking
20-11-2022 Jaap Visser, Roel Koster en Willem van Dienst Gemeenteochtend (geen video's)
(alleen voor gemeenteleden)
Prediking Zangdienst Note