Bijeenkomsten

Zondag

Elke zondag ontmoeten we elkaar om 10:30u in de Adventkerk.
De zondagochtend bijeenkomst is voor ons hèt moment van de week om samen gemeente te zijn.
Met samenzang en gebed danken we God, onze Vader en Jezus Christus, onze Heer.
Daarnaast verwachten we elke week dat God ons iets wil leren over zijn wil met ons leven.
In de gesprekken na afloop van de bijeenkomst ervaren we ons gemeente-zijn in aandacht, betrokkenheid en zorg voor elkaar.

Tijdens de zondagochtend bijeenkomst hebben de Kids van 0 t/m 12 jaar een eigen programma.

Lees verder onder:  Zondag

 

Alpha-cursus
In het 1e kwartaal van het jaar houden we op maandagavond een Alpha-cursus waar we in een ontspannen sfeer met elkaar in gesprek gaan over het christelijke geloof.

Lees verder onder: Alpha-cursus


Open Ochtend
Elke dinsdag staan de deuren van de Adventkerk open van 10:00u tot 12:00u voor iedereen die even binnen wil komen voor een kopje koffie of thee.
In de Open Ochtend willen we in een ontspannen sfeer in contact komen met mensen uit de directe omgeving van de Adventkerk, om te horen wat er leeft bij de mensen om ons heen en om met hen te delen wat er bij ons leeft.

Lees verder onder: Open Ochtend

Bijbelkring
Op woensdag komen kleine groepen gemeenteleden bij elkaar voor Bijbelstudie en gebed en wordt aandacht en zorg voor elkaar in praktijk gebracht.


Lees verder onder:  Bijbelkring