Flyers

 

In de flyers Wie is Hij? Ken je Hem? staan verhalen van mensen die Jezus - 2000 jaar geleden - hebben ontmoet en wat dàt voor hen betekende…

Benieuwd naar zo’n verhaal?

- Jezus wekt een tiener uit de dood op
- Jezus geneest een ernstig zieke vrouw
- Jezus brengt een boodschap van vergeving
- Jezus geneest een man die verlamd is


Ook wij hebben Jezus ontmoet
Wij willen je dan ook graag vertellen wat dat voor òns betekent.
Kom op zondagochtend naar de Adventkerk, dan vertellen we je hoe ook jij Jezus kunt ontmoeten…