Home » Bijeenkomsten » Bijbelkring

Bijbelkring


Op woensdagavond komen kleine groepen gemeenteleden bij elkaar voor Bijbelstudie en gebed en wordt aandacht en zorg voor elkaar in praktijk gebracht.

Tijdens de Bijbelstudie wisselen we met elkaar van gedachten over wat we in de Bijbel lezen met de bedoeling de Bijbel te gaan begrijpen en te ontdekken welke schatten in het woord van God verborgen zijn.
In ons gebed richten we ons op God en bidden voor elkaar.

De Bijbelkring wordt gehouden in zaal 5/6 van de Adventkerk (ingang Orveltestraat 15)
We beginnen om 20:00u en sluiten rond 21:30u af.

U bent van harte welkom op onze Bijbelkring.
Wij zien naar u uit en hopen u woensdagavond te mogen ontmoeten.

Zie ook onder Agenda: Bijbelkring