Bijbelkring


Op woensdag komen kleine groepen gemeenteleden bij elkaar voor Bijbelstudie en gebed en wordt aandacht en zorg voor elkaar in praktijk gebracht.

Tijdens de Bijbelstudie wisselen we met elkaar van gedachten over wat we in de Bijbel lezen met de bedoeling de Bijbel te gaan begrijpen en te ontdekken welke schatten in het woord van God verborgen zijn.
In ons gebed richten we ons op God en bidden we voor elkaar.

De Bijbelkring wordt om de 14 dagen (even weken) in de ochtend van 10:30u tot 12:00u gehouden in zaal 9 (m.u.v. de vakantieperiode) en wordt om de 14 dagen (oneven weken) in de avond van 20:00u tot 21:30u gehouden in zaal 5/6 van de Adventkerk (ingang Orveltestraat 15).

U bent van harte welkom op onze Bijbelkring.
Wij zien naar u uit en hopen u woensdagochtend / woensdagavond te mogen ontmoeten.

Zie ook onder Agenda: Bijbelkring