Brochures

 

Op deze pagina vindt u onderwerpen die in relatie staan tot onze gemeente.

Hoe denken wij over…
Onderstaande brochures geven een samenvatting van onze gedachten over thema’s die in de praktijk van gemeente-zijn aan de orde komen.

Klik op een onderstaand thema voor de betreffende brochure:
-       Avondmaal
-       Christelijk huwelijk
-       Engelen
-       Tienden
-       Vasten
-       Ziekenzalving

Adventkerk
Deze informatie is opgesteld in samenwerking met Monumentenzorg van de gemeente Den Haag ter gelegenheid van Open monumentendag.
Klik hier voor het artikel

Hoe gezond zijn alternatieve geneeswijzen?
Gelezen in EO-Visie (30 juli t/m 5 augustus 2011)
Klik hier voor het artikel