Wie Wat Waar

 

Wij willen ons graag even aan u voorstellen…

Wij zijn een groep christenen die bijeenkomen met het verlangen om samen mee te bouwen aan de gemeente van Jezus Christus.
Wij willen dan ook graag gehoor geven aan de boodschap die Hij namens God aan mensen brengt.

Door samen te zingen en te bidden willen we God, onze Vader en Jezus Christus, onze Heer vereren en aanbidden.
Door samen te lezen en te leren uit de Bijbel richten we ons op het plan van God met ons leven en hoe we dat onder Zijn leiding kunnen uitwerken in de praktijk van alle dag.

Gemeente-zijn betekent voor ons ook aandacht en zorg voor elkaar, meeleven en voor elkaar bidden.
Een “thuis” zijn waar God en mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Lees verder onder: Wat we geloven
Onder Visie en Missie leest u vanuit welke visie en met welke missie wij gemeente willen zijn.

Kom eens langs op zondagochtend in de Adventkerk.
Graag tot ziens…!