Wie we zijn

 

De Volle Evangelie Gemeente Den Haag is een groep christenen die bijeenkomt vanuit het verlangen om samen mee te bouwen aan de gemeente van Jezus Christus.
Vanuit onze persoonlijke relatie met Jezus Christus willen we graag gehoor geven aan het evangelie van het koninkrijk van God, de boodschap die Hij namens God aan mensen brengt.

In onze bijeenkomsten richten we ons dan ook op het plan van God met ons leven en hoe we dat onder leiding van Jezus Christus kunnen uitwerken in de praktijk van alle dag.
Aandacht en zorg voor elkaar, meeleven en voor elkaar bidden, zijn dan ook vanzelfsprekend voor een “thuis” waar God en mensen elkaar ontmoeten.

De Volle Evangelie Gemeente Den Haag is een zelfstandig functionerende eenheid binnen het kerkgenootschap Christengemeente Den Haag.

Een oudstenteam bestaande uit 2 echtparen is verantwoordelijk voor onze gemeente.

Voor onze zondagochtenddiensten hebben we een vaste groep sprekers.
Eens per maand spreekt een gastspreker uit een aan ons verwante Volle Evangelie Gemeente.