Zondag


Elke zondag ontmoeten we elkaar om 10:30u in de Adventkerk.
Met samenzang en gebed danken we God, onze Vader en Jezus Christus, onze Heer.
Tijdens de prediking openen we ons hart voor wat God tegen ons wil zeggen.
We sluiten de zondagochtend bijeenkomst af met voorbede en samenzang.

Na afloop drinken we koffie en thee en is er volop gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen.

Tijdens de zondagochtend bijeenkomst hebben de kinderen een eigen programma.

Voor de Kids:
-   Crèche voor kinderen van 0 t/m 4 jaar
-   GIDO’s voor kinderen van 5 t/m 12 jaar.

Elke 1e zondag van de maand is er Kidsclub voor alle kinderen.
Samen met de tieners gaan de kinderen op zoek naar wie Jezus nu ècht is…